AİBÜ İzci topluluğu

İzcilik karanlıkta yıldızlara yol almaktır.

AİBÜ İzci Topluluğu

A.İ.B.Ü. İzcilik Topluluğu, 19 Eylül 1995 yılında Arş. Gör. Mine Irgat tarafından kurulmuştur. İzcilik İl Temsilciliği ve İzcilik federasyonu tarafından desteklenen topluluk, üniversitemiz öğrencisi olan, gönüllü tüm gençlere açıktır.

İzcilik Topluluğunun amacı, grup ruhu ve paylaşma bilinci gelişmiş, iyi karakterli, yapıcı ruha sahip, sorumluluk alabilen ve aldığı bu sorumluluğu yerine getirebilen, doğayı sevip koruyan, doğayla içiçe yaşayabilen ve herşeyden önce kendine, ailesine ve vatanına karşı görevlerini yerine getirebilen gençler yetiştirmektir.

Bu topluluğa üye olan gençler, bütün bu amaçların yanısıra içlerindeki macera ruhunu tatmin etme olanağı bulurken pekçok yeni dostluklar kurma olanağı da bulurlar.